An duo lorem altera gloriatur. No imperdiet adver sarium pro. No sit sumo lorem. Mei ea eius elitr consequ untur. In mel aeterno.
1-677-124-44227

184 Main Collins Street | West Victoria 8007

Follow us on Social media

Lorem ipsum proin gravida nibh vel velit auctor alique tenean sollicitudin.

+ 45 40105308

|

Lejeperiode er fra kl. 8.00 første lejedag og til kl. 8.00 dagen efter sidste lejedag

Følg os
Top

Lejebetingelser

[mkd_tab_holder style=”horizontal_tab” tab_label_width=”variable” title_tag=”h3″]

Regler for leje af trailer

§1 – Lejeperioden.

Hos os er der ikke noget med at du kun må benytte din lejede maskine i 8 timer. Nej, men hos os gælder lejen fra kl 08.00 til næste dag kl. 08.00. Om du benytter produktet i alle timer er helt op til dig, men du betaler kun pr. hele døgn

Det lejede materiel kan afhentes/afleveres i alle hverdage mellem klokken 16.00-18.00 og i weekender mellem 9.00-12.00

 

§2 – Pris & betaling

Alle priser er inkl. moms, evt. levering pris kan forekomme hvis du bor langt væk fra os. Booker du på vores hjemmeside, så skal du altid betale forud. Hvis du laver en telefonisk aftale, så skal lejen betales ved aflevering.

Ved manglende rettidig betaling beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned. Derudover opkræves et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.

 

§3 – Depositum, a conto afregning mv.

Udlejer er til enhver tid berettiget til at kræve et depositum forud for lejemålets begyndelse, idet omfang udlejer skønner det er nødvendigt.

 

§4 – Udlejning til anden side.

Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato og evt. aftalt tidspunkt, er udlejeren berettiget til uden yderligere orientering af lejer at udleje det pågældende materiel til anden side.

Med mindre andet er aftalt om lejeperioden, er lejer endvidere på udlejers anfordring pligtig til at aflevere det lejede materiel med 5 dages varsel. Sker aflevering ikke, er udlejeren berettiget til at foranledige det lejede materiel tilbagetaget for lejers regning eller fakturere det lejede materiel til lejer jfr. § 11.

 

§5 – Forskriftsmæssig anvendelse

Lejer er forpligtet til at sikre, og bærer alene ansvaret for, en forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede materiel. Udlejer holdes skadesløs i en hver form for erstatningkrav ved skader, der er begået af lejer.

 

§6 – Vedligeholdelse og ansvar for korrekt brug.

Lejer har ansvaret for at vedligeholde det lejede materiel i lejeperioden, herunder for så vidt angår smøring, oliepåfyldning mv..

Lejer forpligter sig til dagligt at foretage kontrol af olie- og vandstand og evt. foretage efterfyldning med anvist olie. Lejer har senest samtidig med udlevering af det lejede materiel haft mulighed for og anledning til at få oplysninger om korrekt brug og vedligeholdelse af det lejede materiel fra udlejer, hvorfor lejer accepterer, at skulle afholde enhver udgift til reparation eller om nødvendigt udskiftning af det lejede materiel, såfremt materiellet på grund af lejers forkerte brug eller mangelfulde vedligeholdelse får defekter.

 

§7 Rengøring af det lejede materiel.

Det lejede materiel skal afleveres til udlejer i rengjort stand. Er rengøring ikke foretaget af lejer eller er yderligere rengøring nødvendig, påtales dette overfor lejer ved afleveringen, hvorefter yderligere rengøring kan foretages af udlejer for lejers regning uden yderligere dokumentation af det lejedes tilstand ved afleveringen.

Lejer kan alene undslå sig rengøring af det lejede materiel, såfremt udlejer skriftligt har kvitteret for modtagelse af korrekt, funktionsdygtigt og intakt materiel.

 

§8 – Lejers risiko og ansvar.

Lejer bærer risikoen for det lejede materiel i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade på det lejede materiel eller indtil dette er afleveret og igen er i udlejers varetægt.

Såfremt det lejede materiel ikke afleveres, afleveres defekt eller det lejede materiel bortkommer i lejeperioden, er dette alene lejers risiko og lejer er pligtig at erstatte udlejers tab herved med 100% af omkostningerne på erstatning på materiellet eller reservedele der til, hvis andet ikke aftales med udlejer. Udlejer holdes skadesløs i en hver form for erstatningkrav ved skader, der er begået af lejer.

 

§9 – kaskoforsikring m.v..

Ved uheld er det lejerens forsikring der skal dække skaderne. I tilfælde af at lejede ikke er forsikret eller der er tale om et forhold, som ikke dækkes af udlejers kaskoforsikring er lejer forpligtet til at erstatte udlejers udgifter til anskaffelse af andet materiel af tilsvarende alder og kvalitet som det helt eller delvist ødelagte, nedbrændte eller bortkomne lejede materiel.

 

§10 – Lejers evt. tab samt skade på tredjemand

Lejeren alene bærer risikoen for ethvert tab, der måtte være forårsaget af det lejede materiel, uanset om tabet måtte være påført lejer eller tredjemand, herunder erstatningskrav pga. mangler eller defekter ved det lejede materiel, driftstab eller indirekte tab. Udlejer holdes skadesløs i en hver form for erstatningkrav ved skader, der er begået af lejer.

 

§11 – Tilbagetagelse eller fakturering

Såfremt lejer ikke betaler a conto afregning, netto kontant jfr. § 3 eller ikke afleverer det lejede materiel rettidigt jfr. § 4, er udlejer berettiget til straks at kræve det lejde materiel tilbageleveret uden yderligere varsel og kan om nødvendigt tage det lejede materiel tilbage ved en umiddelbar fogedforretning.

Enhver udgift ved udlejers tilbagetagelse af det lejede materiel som følge af lejers misligholdelse afholdes af lejer. I tilfælde af lejers manglende frivillige tilbagelevering/udlevering af lejet materiel, er udlejer altid berettiget til som alternativ til en tilbagetagelse – at fakturere det lejede materiel til lejer til dagspris, som fastsættes i henhold til udlejers listepris.

 

§12 – Ved for sen tilbagelevering

 Betales med kr. 200,- pr. påbegyndt time.

Regler for leje af maskiner

§1 – Lejeperioden.

Hos os er der ikke noget med at du kun må benytte din lejede maskine i 8 timer. Nej, men hos gælder lejen fra kl. 08.00 til næste dag kl. 08.00. Om du benytter produktet i alle timer er helt op til dig, men du betaler kun pr. hele døgn

Det lejede materiel kan afhentes/afleveres i alle hverdage mellem klokken 16.00-18.00 og i weekender mellem 9.00-12.00

 

§2 – Pris & betaling

Alle priser er inkl. moms, evt. levering pris kan forekomme hvis du bor langt væk fra os. Booker du på vores hjemmeside, så skal du altid betale forud. Hvis du laver en telefonisk aftale, så skal lejen betales ved aflevering.

Ved manglende rettidig betaling beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned. Derudover opkræves et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.

 

§3 – Depositum, a conto afregning mv.

Udlejer er til enhver tid berettiget til at kræve et depositum forud for lejemålets begyndelse, idet omfang udlejer skønner det er nødvendigt.

 

§4 – Udlejning til anden side.

Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato og evt. aftalt tidspunkt, er udlejeren berettiget til uden yderligere orientering af lejer at udleje det pågældende materiel til anden side.

Med mindre andet er aftalt om lejeperioden, er lejer endvidere på udlejers anfordring pligtig til at aflevere det lejede materiel med 5 dages varsel. Sker aflevering ikke, er udlejeren berettiget til at foranledige det lejede materiel tilbagetaget for lejers regning eller fakturere det lejede materiel til lejer jfr. § 11.

 

§5 – Forskriftsmæssig anvendelse

Lejer er forpligtet til at sikre, og bærer alene ansvaret for, en forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede materiel. Udlejer holdes skadesløs i en hver form for erstatningkrav ved skader, der er begået af lejer.

 

§6 – Vedligeholdelse og ansvar for korrekt brug.

Lejer har ansvaret for at vedligeholde det lejede materiel i lejeperioden, herunder for så vidt angår smøring, oliepåfyldning mv..

Lejer forpligter sig til dagligt at foretage kontrol af olie- og vandstand og evt. foretage efterfyldning med anvist olie. Lejer har senest samtidig med udlevering af det lejede materiel haft mulighed for og anledning til at få oplysninger om korrekt brug og vedligeholdelse af det lejede materiel fra udlejer, hvorfor lejer accepterer, at skulle afholde enhver udgift til reparation eller om nødvendigt udskiftning af det lejede materiel, såfremt materiellet på grund af lejers forkerte brug eller mangelfulde vedligeholdelse får defekter.

 

§7 Rengøring af det lejede materiel.

Det lejede materiel skal afleveres til udlejer i rengjort stand. Er rengøring ikke foretaget af lejer eller er yderligere rengøring nødvendig, påtales dette overfor lejer ved afleveringen, hvorefter yderligere rengøring kan foretages af udlejer for lejers regning uden yderligere dokumentation af det lejedes tilstand ved afleveringen.

Lejer kan alene undslå sig rengøring af det lejede materiel, såfremt udlejer skriftligt har kvitteret for modtagelse af korrekt, funktionsdygtigt og intakt materiel.

 

§8 – Lejers risiko og ansvar

Lejer bærer risikoen for det lejede materiel i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade på det lejede materiel eller indtil dette er afleveret og igen er i udlejers varetægt.

Såfremt det lejede materiel ikke afleveres, afleveres defekt eller det lejede materiel bortkommer i lejeperioden, er dette alene lejers risiko og lejer er pligtig at erstatte udlejers tab herved med 100% af omkostningerne på erstatning på materiellet eller reservedele der til, hvis andet ikke aftales med udlejer. Udlejer holdes skadesløs i en hver form for erstatningkrav ved skader, der er begået af lejer.

 

§9 – Lejers evt. tab samt skade på tredjemand

Lejeren alene bærer risikoen for ethvert tab, der måtte være forårsaget af det lejede materiel, uanset om tabet måtte være påført lejer eller tredjemand, herunder erstatningskrav pga. mangler eller defekter ved det lejede materiel, driftstab eller indirekte tab. Udlejer holdes skadesløs i en hver form for erstatningkrav ved skader, der er begået af lejer.

 

§10 – Tilbagetagelse eller fakturering

Såfremt lejer ikke betaler a conto afregning, netto kontant jfr. § 3 eller ikke afleverer det lejede materiel rettidigt jfr. § 4, er udlejer berettiget til straks at kræve det lejde materiel tilbageleveret uden yderligere varsel og kan om nødvendigt tage det lejede materiel tilbage ved en umiddelbar fogedforretning.

Enhver udgift ved udlejers tilbagetagelse af det lejede materiel som følge af lejers misligholdelse afholdes af lejer. I tilfælde af lejers manglende frivillige tilbagelevering/udlevering af lejet materiel, er udlejer altid berettiget til som alternativ til en tilbagetagelse – at fakturere det lejede materiel til lejer til dagspris, som fastsættes i henhold til udlejers listepris.

 

§11 – Ved for sen tilbagelevering

Betales med kr. 200,- pr. påbegyndt time.

[/mkd_tab_holder]